Vizija i misija


VIZIJA I MISIJANaša vizija:

Razvijen i funkcionalan sistem podrške razvoju socijalnog/društvenog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, zasnovan na saradnji između javnog, privatnog i civilnog sektora.

Misija:

Promocija i podsticanje razvoja socijalnog/društvenog preduzetništva i djelovanja na principima solidarnosti u pravcu smanjenja socijalne isključenosti, siromaštva i nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini.