Centar za razvoj društvenog preduzetništva “Globus” je prvi centar ovog tipa u Bosni i Hercegovini, koji je počeo sa radom u februaru 2014. godine, nakon upisa u registar udruženja građana kod Osnovnog suda u Banjoj Luci. CDP “Globus” je nastao kao plod dugogodišnje želje i saradnje aktivista posvećenih rješavanju društvenih problema u Bosni i Hercegovini.

Naš tim je sastavljen od aktivista – entuzijasta koji imaju dugogodišnja iskustva u promociji ljudskih prava i realizaciji projekata u oblasti socijalne inkluzije, zapošljavanja, socijalnog preduzetništva i dr. sa tendencijom stalnog širenja članstva i razvoja saradnje sa drugim organizacijama.U periodu od osnivanja do danas inicirali smo i proveli veći broj promotivnih, edukativnih i drugih aktivnosti u skladu sa našom misijom djelovanja.

Ciljevi djelovanja Centra su:

 • Promocija i podsticanje razvoja socijalnog/društvenog preduzetništva kroz programe istraživanja, promovisanja, edukacije, savjetovanja i neposredne podrške na neprofitnoj osnovi;
 • Zalaganje za uspostavljanje i razvoj institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti socijalnog/društvenog preduzetništva;
 • Djelovanje na promociji, unapređenju i zaštiti ljudskih prava i prevazilaženju siromaštva i socijalne isključenosti;
 • Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija i drugih ciljnih grupa za provođenje programa/projekata u oblasti socijalnog/društvenog preduzetništva i angažovanja u razvojnim procesima;
 • Podizanje nivoa društvene odgovornosti, preduzetničke kulture i etike u zajednici/društvu.

Centar ostvaruje ciljeve obavljanjem djelatnosti i aktivnosti, a naročito kroz:

 1. Izradu i sprovođenje programa i projekata za razvoj društvenog preduzetništva, u različitim sektorima (obrazovanje, kultura i umjetnost, socijalna zaštita, zdravstvo, turizam, ekologija i dr);
 2. Organizovanje obuka, treninga, savjetovanja za preduzetnike, nevladine organizacije, institucije sistema i druge ciljne grupe koje djeluju u oblasti društvenog preduzetništva;
 3. Izradu analiza, studija, elaborata, poslovnih planova i dr. od značaja za razvoj društvenog preduzetništva;
 4. Iniciranje, kreiranje i sprovođenje istraživačkih i drugih programa/projekata u oblastima vezanim za socijalnu uključenost (socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, obrazovanje, zapošljavanje i dr);
 5. Sprovođenje promotivnih i zagovaračkih kampanja usmjerenih ka podizanjusvijesti o ljudskim pravima, naročito marginalizovanih grupa i njihovim radnim potencijalima;
 6. Organizovanje konferencija, seminara, okruglih stolova, radionica i sličnih manifestacija/skupova za promovisanje društvenog preduzetništva, naročito kreativnih djela/radova mladih preduzetnika;
 7. Promovisanje inovativnih modela, pristupa i praksi u oblasti socijalne inkluzije, zapošljavanja i preduzetništva i dr.