28. Aprila 2017.
Trening

Poziv za prijavu na trening o socijalnom preduzetništvu

Centar za razvoj društvenog preduzetništva „Globus“ u saradnji sa Evropskom mrežom za socijalni franšizing „Le Mat“ organizuje prvi specijalizovani trening: „Civilni sektor i socijalno preduzeće: od ideje […]
5. Februara 2017.
Obuke u okviru clanstva u CDP Globus

Obuke u okviru članstva u CDP „Globus“

Počinje novi ciklus obuka u okviru članstva u CDP “Globus.” Po savremenoj metodologiji prilagođenoj širokom spektru polaznika radimo individualne i grupne obuke / treninge. Za više […]
5. Februara 2017.
Koncept socijalnog preduzetnistva5

Koncept socijalnog preduzetništva i njegov značaj

Socijalno preduzetništvo je raznovrsno područje djelovanja u kojem preduzetnici svoje aktivnosti usmjeravaju ka kreiranju društvenih vrijednosti, odnosno rješavanju društvenih problema. Socijalni preduzetnici, kao nosioci socijalno preduzetničke […]
12. Januara 2017.
istrazivanje o potrebama i mogucnostima razvoja socijalnog preduzetnistva u BiH

Istraživanje o socijalnom preduzetništvu

Centar za razvoj društvenog preduzetništva “Globus” provodi istraživanje o potrebama i mogućnostima razvoja socijalnog preduzetništva koje će poslužiti kao osnova za iniciranje novih mjera podrške razvoju […]
12. Januara 2017.
koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva u BiH 4

Koalicija „Udruženi možemo više“

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 42 organizacije […]